Säkerhetskonsult

Jag har arbetat i detaljhandeln sedan 1980-talet. Med bakgrund som butikschef och regionchef började jag intressera mig för säkerhetsarbetet i den dagliga driften.

År 2017 slutade jag som Åhléns Säkerhetschef efter 12 år. Genom åren hade jag förmånen att tillsammans med mitt team få skapa trygga och säkra handelsplatser för våra kunder och medarbetare. Över tid ingick också kosmetikkedjan Kicks och inredningskedjan Lagerhaus i organisationen. Bolagen är verksamma i flera nordiska länder och har ca 350 varuhus och butiker. Störst är Åhléns City i Stockholm med en yta på över 40 000 m² och 13 miljoner besökare årligen.

Med lång erfarenhet av säkerhetsfrågor ur ett strategiskt, operativt och driftperspektiv har jag nu startat Säkerhets- & Krisledningskonsult Anders Lundqvist AB.


Företaget vänder sig till kunder som behöver hjälp inom säkerhetsområdet. Kanske finns det idag ingen säkerhetsfunktion hos kunden, och man behöver hjälp med punktinsatser eller behöver abonnera på tjänster över tid. Eller kanske den befintliga säkerhetsorganisationen behöver stöttning.

Mina största styrkor är en bred kunskap inom säkerhetsfrågor och ett stort kontaktnät.

Genom åren har jag skaffat erfarenheter som ger ett driftsnära fokus och inte krånglar till saker i onödan.

Som säkerhetskonsult arbetar jag efter ledorden

Enkelhet Tydlighet och Trygghet


Krisledare

Som chef och ledare för krisledningsgrupper vid både stora terrorhändelser och mindre tekniska incidenter har jag stor erfarenhet av att på ett väl strukturerat sätt leda krisledningsgruppen framåt genom händelsen.

Att lita på gruppens deltagare med sina olika kompetenser och bakgrunder skapar förtroende och arbetsro i de svåraste situationer och är nödvändigt för ett framgångsrikt resultat. Med väl förberedda checklistor och sunt förnuft blir det värsta tänkbara scenariot hanterbart.