Bostadsrättsföreningar


Styrelsens arbete påverkar allt i föreningen, kortsiktigt som långsiktigt. Alla kan inte allt och ibland behöver man ta in hjälp.


Att känna sig trygg i sitt hem tycker vi alla är en självklarhet. Det är vår rätt att kunna stänga dörren när vi kommer hem, när vi lämnar för dagen eller reser bort. Vägen från garaget eller porten ska även den kännas trygg. Våra förråd skall få vara ifred och i soprummen skall vara just soprum. Ett väl fungerande SBA (systematiskt brandskyddsarbete) tillhör även det föreningens skyldighet. Det är många saker som skall samspela och att uppnå en upplevd trygghet måste vara målet för varje bostadsrättsförening.

Jag har många års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Roller som bland annat ordförande och revisor har gett mig erfarenhet som skapar förståelse för styrelsens komplexa arbete. Jag kan hjälpa er att prioritera, skapa handlingsplaner, träffa medlemmar och hjälpa till med upphandlingar av tekniska lösningar. Finns behov av serviceavtal hjälper jag till som oberoende part vid upphandling.

Några exempel på uppdrag:
-Utbildning av Styrelsen och andra med förtroendeuppdrag
-Kartläggning och behovsanalys
-Upphandling av tekniska lösningar och väktartjänster
-Projektledning vid säkerhetsinstallationer som tex dörrar, larm, lås, övervakningskameror
-SBA, upprättande av rutiner och utbildning av Styrelsen
-Föreläsningar om trygghet i föreningen.
-Medverkande vid stämma eller andra sammankomster